I sabem que l’obstacle més gran per a crear una empresa és no tenir els recursos necessaris, com es el finançament per a dur a terme el projecte. Per aquest motiu, coneix les ajudes actuals que tenen els autònoms.1. Capitalització de la prestació per desocupació

Aquesta ajuda és per part del SEPE als demandants d’ocupació que desitgin percebre la seva prestació contributiva en un pagament únic. Amb l’objectiu de facilitar l’inici de projectes d’emprenedoria orientats a l’autoocupació.

Alguns requisits:

  • Sigui beneficiari d’una ajuda contributiva en quedar-se sense treball.
  • No s’hagi cobrat el pagament únic en els quatre anys anteriors.
  • S’iniciï l’activitat al mes des que es concedeix.


2. Tarifa plana en la quota d’autònoms

Els treballadors per compte propi poden acollir-se a una tarifa plana on ja no hi ha límit d’edat. Abans, només podien rebre aquesta ajuda els empresaris menors de 30 anys.

Se sol·licita al costat de l’alta en la Seguretat Social i funciona de la següent forma: el primer any, la quota és de 60 euros. En el primer semestre del segon any, s’abonaran 143,10 euros mensuals, mentre que en el segon semestre ascendirà als 200,3 euros.


3. Microcrèdits del Ministeri d’Igualtat

Ofereix la possibilitat d’accés a una microfinançament de fins a 25.000 euros a les dones que están pensant a crear la seva pròpia empresa o promocionar i consolidar una ja creada.

  • El Programa Desafiament Dona Rural: amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria de la dona rural.
  • Programa Innovatia 8.3. Dirigit a aquelles dones que volen desenvolupar la seva labor en el món empresarial científic-tecnològic. És un programa en col·laboració entre l’Institut de la Dona i la Universitat de Santiago de Compostel·la.
  • També existeixen altres subvencions de l’Institut de la Dona per a abans i durant el projecte.

4. Subvencions per a empreses amb base tecnològica

Per a optar a aquestes ajudes per a joves autònoms, els projectes han de tenir almenys 6 anys de vida en el moment en el qual es concedeix l’ajuda. A més, els costos en recerca i desenvolupament han de suposar, almenys, el 15% dels costos totals durant un any dels tres anteriors a la concessió.5. Programa Enisa del Ministeri d’Indústria

Aquesta iniciativa ofereix una línia per a fer costat a Pymes creades per joves. Entre els seus requisits es troben:

  • L’empresa ha d’haver estat constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
  • L’activitat principal i el domicili social de l’empresa han d’estar en territori nacional.
  • El model de negoci ha de ser innovador i tenir un avantatge competitiu.
  • L’import mínim de l’ajuda és de 25.000 euros i el màxim de 75.000.

6. Préstecs ICO

L’import màxim de concessió són 12,5 milions d’euros per client, en una o més operacions. Entre les característiques d’aquest préstec es troben que l’activitat ha de realitzar-se a Espanya, hi ha diferents tipus de préstec i tipus d’interès, i el termini d’amortització i manca està entre 1 i 20 anys.

– apd.es