LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant responsable, posa a disposició dels usuaris aquest document, que pretén complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com per informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de notificar o posar en informació als usuaris aquestes obligacions, entès com Suficient amb la publicació al web de Progiroa SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

 

Nom de domini: centrenegocis.es

Nom comercial: PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS denominació social: PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.

NIF: B17333279

Domicili social: C/Josep Maria Gironella I pous, n º 1, 3-BJO, 17005-Girona (GIRONA)

Telèfon: 972406270

Correu electrònic: info@centrenegocis.es

Inscrit en el registre (Mercantil/públic): R.M. Girona Tomo 1303, foli 153 Full GI-3997 Insc. 1ª

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi però no limitat a la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable o, si aquest és el cas, té una llicència o Autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment

Els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics diferents del responsable i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El responsable autoritza expressament que terceres persones puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva única menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos, ni l’aval, Patrocini o recomanació per part de la mateixa.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@centrenegocis.es

 

3. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

La persona responsable s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia  a l’ ordinadordes delqual accedeix a lapàgina)pertransportar Realitzarcertes funcionsquesónconsiderades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookiesutilitzades tenen,entotcas, caràcter temporal,ambl’única finalitatdefermésefectivalaNavegació,,Desapareixenfins a laacabinLaSessionla delusuari.Elcap cas, aquestesLes cookiesfacilitara través delAfirmativamentMateixes dadesalCaràcter personali no sónacostumava aLaCamionetaalles quemateix.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar la navegació, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat Previ a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar a cada visita. TambéÉses pot utilitzar per mesurarLaPúblic, paràmetresaltrànsit, controlantla delProgressosi nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficiosesper ala delusuari. Aquest lloc web noinstal·larà cookies prescindibles , sense el consentiment previde l’ usuari .

Aquest lloc web utilitza  cookies analítiques de Google Analytics(_ gaoUTM) , persistentsdurant 2anys, perhabilitar funció decontrol de visitants única amb la finalitatdefacilitarla seva navegació.  S’informa a qualsevol usuari que visiti la web de l’ús d’aquestes galetes per un bàner flotant, considerant que si continua navegant està d’acord amb el seu ús. En el cas d’acceptar el seu ús el banner desapareixerà, encara que en qualsevol moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra política de cookies.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a més informació.

 

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigirà a llocs web de tercers. Atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap responsabilitat sobre aquests continguts. En qualsevol cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de la Les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats,però no limitats, en fòrums, xats, generadors de blocs, Comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del responsable. No obstant això, en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE,es fa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat ,col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, Els drets de tercers o de la moral i l’ordre públic. Si l’usuari considera que qualsevol contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació existeix a la pàgina web, li preguem que ho comuniqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, el correcte funcionament es pot garantir 365 dies a l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Adreces IP

Els servidors de llocs web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan està connectat a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, la Nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relatives al present lloc web o de les activitats desenvolupades, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de Tots els litigis que sorgeixin o estiguin relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a Girona.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L., d’ara endavant responsable, és responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (rgpd) i el Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Finalització del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per al tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, Fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posin a la seva disposició.

Envieu el butlletí de la pàgina web.

Base jurídica del tractament: consentiment de la persona interessada.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més del necessari per mantenir el final del tractament i quan deixin de ser necessaris per a aquesta finalitat, seran eliminats amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o La destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: les dades no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

 

Drets que assisteixen a l’usuari:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament.

El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L. C/Josep Maria Gironella I pous, n º 1, 3-BJO-17005 Girona (Girona).Correu electrònic: info@centrenegocis.es

 

2.  Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els usuaris, marcant les caselles corresponents i introduint les dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades siguin necessàries per atendre la seva sol·licitud, pel prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres persones, i que sempre que realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es sol·licitarà prèviament el consentiment exprés, informat i Inequívoca per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. Si no es faciliten totes les dades, la informació i els serveis prestats no estan garantits per adaptar-se a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

Que d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades personals, el responsable està complint totes les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb Els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pel qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i els apropiats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes per l’RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació apropiada perquè poden exercitar-los.

Abrir chat
1
Hola, en què podem ajudar-te?