despatxos

g

DISPONIBLES

g

EXTERIORS

g

INDIVIDUALS

g

PER 2/4 PERSONES

g

MÉS DE 4 PERSONES

g

TOTS ELS DESPATXOS

DESPATX 6 – 14,28 m²

DESPATX 9 – 10, 30 m²

DESPATX 10 – 12, 66 m²

DESPATX 11 – 14, 87 m²

DESPATX 13 – 19, 70 m²

DESPATX 19 – 39, 60 m²

DESPATX 20 – 20, 71 m²

DESPATX 21 – 20,71 m²

DESPATX 22 – 20,71 m²

DESPATX 23 – 16, 56 m²

DESPATX 24 – 19,56 m²

DESPATX 26 – 15,20 m²

DESPATX 27 – 7,47 m²

DESPATX 28 – 7,67 m²

DESPATX 29 – 7, 70 m²

DESPATX 30 – 11, 88 m²

DESPATX 32 – 25,00 m²