Per la qual cosa s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament al funcionament del mercat interior i de modificació de diverses normes tributàries.

Té com a objectiu fer front a l’economia submergida i a l’elusió existent en les grans corporacions a través de la seva planificació fiscal. A això, se li suma que cerca també evitar la manipulació de dades comptables i de gestió que permetin una comptabilitat “B” o la falta de registres de les operacions realitzades, i així combatre programes informàtics que permetin als usuaris portar una doble comptabilitat i que puguin facturar sense declarar.

Qualsevol autònom o empresa que no compleixi amb la Llei, podrà ser sancionat. L’incompliment de la llei comporta a dos tipus de sancions dirigides a les empreses que es dediquin a la fabricació, producció i comercialització de doble usos, la seva sanció seran amb multes fins de 150.000 €, mentre que per als usuaris d’aquesta mena de programari tindran una multa de fins a 50.000€.

La millor opció per a evitar ser sancionat per la llei antifrau, és gestionar el teu negoci amb un programa de gestió adaptat a la Llei.