Torna a pujar la quota dels autònoms aquest 2021.

Hem deixat el 2020 enrere i tenim l’esperança que aquest 2021 ens aporti l’estabilitat social que busquem pel que fa a totes les conseqüències derivades de la Covid-19.

Segurament la majoria de nosaltres va viure els efectes de la pandèmia i davant d’aquest panorama tan incert, segur que la majoria dels autònoms tenen la incertesa de com afrontar el període tributari anual. A totes aquestes preguntes intentarem donar resposta en aquest post.

 

Començarem amb les novetats fiscals que entraran en vigor aquest 2021 i que podran afectar els autònoms.

1. La quota dels autònoms torna a pujar aquest 2021: l’increment aprovat en les bases de cotització del 2018 provocarà una nova pujada, que serà d’entre 3 i 12 euros. D’aquesta manera la Seguretat Social pretén recuperar totes aquelles quantitats que va perdre durant el 2020. Ja que amb l’arribada del COVID-19 al nostre territori les quotes es van ajornar, però ara la SS està demanant tot aquest diners als afectats.
No obstant això, van dir que  la pujada es farà de manera progressiva i aquells que tinguin una base de cotització més alta, hauran de pagar més. En definitiva, els autònoms hauran de pagar un 0.3% a partir del gener de 2021.
La quota mínima puja a 289 euros al mes en el 2021, fet que suposa que s’ha de pagar 9 euros més en comparació amb el mes de novembre de 2020. Pel que fa a la màxima pesarà a ser de 1.245,45 euros en 2021, per tant es produeix un augment d’entre 3 i 12 euros dependent sempre del tipus de base de cotització.

2. També es produeix canvis en quant a la jubilació dels autònoms en 2021: a partir de gener de 2021 pujaran les pensions i es modifiquen alguns requisits respecte a la jubilació.
a. La pensió puja uns 81 euros en 2021.
b. A partir del gener de 2021, aquells autònoms que es vulguin jubilar hauran de tenir complert seixanta-cinc anys si tenen trenta-set anys i tres mesos, en cas de no tenir-los hauran d’esperar a tenir els seixanta-sis anys.
c. A més a més s’amplia de 23 a 24 anys el període per fer el càlcul de la prestació per jubilació. És a dir aquells que es vulguin jubilar en 2021, per tal de saber quant de diners cobraran, hauran de sumar la base de cotització que han tingut en els últims 288 mesos previs al moment de jubilació i dividir el resultat per 366.

Així doncs, aquestes són les novetats més recents que hauran de tenir en compte i conèixer tots aquells autònoms que es trobin afectats per alguna d’aquestes mesures

 

Vols començar un nou projecte?

Sol·licita un pressupost