A causa del gran impacte que ha generat la pandèmia que estem vivint. El Govern va decidir de nou adoptar uns mecanismes de suport per les empreses i autònoms.

En aquest cas ens centrarem en els autònoms, que ha sigut un dels col·lectius més perjudicats durant aquests últims mesos.

Com sabem els autònoms han d’aplicar el 15% de l’IRPF en les seves factures emeses, però aquells autònoms que s’hagin donat d’alta per primera vegada, tenen la possibilitat d’acollir-se a una reducció del 7%, sempre que es compleixin els requisits exigits.

És important contestar a la gran pregunta que la majoria es fa en aquests moments, que és: durant quant de temps es podrà aplicar aquesta reducció?

  • La resposta és senzilla i es va determinar que el temps sigui d’un any, des del moment en el qual l’autònom es dóna d’alta fins al 31 de desembre, i els dos anys següents complets.
    Els requisits que s’hauran de complir per poder adquirir-se a aquesta modalitat són: no hagués estat donat d’alta en una activitat econòmica durant l’any anterior. I s’ha de tenir clar que només s’aplicarà a aquells autònoms que s’hagin donat d’alta per primer cop en aquest règim o per aquells que no han dut a terme cap activitat econòmica l’any anterior.

I si et preguntes si s’haurà de posar aquesta reducció en les teves factures, la resposta és la següent:

  • S’haurà d’informar a tots els clients que s’aplicarà aquesta reducció de l’IRPF en les factures.
  • I a més a més s’ha d’enviar les dades d’identificació, la data d’alta de l’activitat per tal de poder justificar que és un nou autònom i que durant un període de temps s’aplicarà la reducció.

Finalment, la resposta a la pregunta de si seria convenient aplicar-lo sempre és que no hi ha cap obligació d’aplicar la reducció de l’IRPF. Tot depèn de valorar si compensa o no acollir-se a aquesta modalitat. En el cas en el qual la previsió d’ingressos sigui elevada, no es recomana aplicar aquesta reducció. Ja que l’IRPF és un avançament que es fa a Hisenda, i està clar que si no es paga abans, s’haurà de pagar després de manera acumulada.

Vols començar un nou projecte?

Sol·licita un pressupost