Davant la situació viscuda per tots nosaltres aquests últims mesos, el Govern decideix aprovar una sèrie de mesures i ajudes que tenen per objectiu pal·liar el gran impacte econòmic i social que ha provocat Covid-19. 

Després de la proposta d’ajornar sis mesos el pagament d’impostos tant per PIMES com per Autònoms, es sumen una sèrie d’acords que van ser adoptats pel Consell de Ministres, entre les quals destaquen els acords adoptats el 24 de març, 10 d’abril 5 de maig i finalment el 19 de maig, que prometen reactivar l’economia espanyola.

Els acords adoptats finançaran les empreses de la següent manera: 

  • PIMES i Autònoms: 60.000 milions d’euros.
  • Empreses no Pimes: 20.000 milions d’euros. 

Aquesta línia d’avals aprovada per l’Estat, està destinada especialment a PIMES i Autònoms i serà gestionada per ICO a través de les entitats financeres destinades a concedir finançament a les empreses per tal de fer front als efectes econòmics generats per la pandèmia mundial que estem vivint els últims mesos.  L’objectiu principal d’aquests acords es mantenir l’activitat productiva i l’ocupació activa. 

Els interessats podran accedir a aquestes ajudes mitjançant les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. El primer tram aprovat és de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% anirà destinat a Pimes i Autònoms. 

Vols començar un nou projecte?

Sol·licita un pressupost