Tota empresa ha de tenir al seu darrere una seguretat jurídica i legal que només es pot aconseguir amb la figura d’un bon gestor, sigui intern o extern. La tranquil·litat de poder actuar dins del marc legal i estar al cas de totes les gestions que s’hagin de fer davant l’administració, sigui quina sigui, només la pot transmetre un gestor.

Durant els mesos de confinament es va veure realment fins a quin punt és indispensable disposar d’un bon assessorament legal. Durant moltes setmanes, el govern, tant el central com el català, van bombardejar a les empreses i negocis sobre noves normatives i convocatòries d’ajudes. Es va crear molta confusió perquè moltes empreses no podien desxifrar a vegades el contingut d’algunes disposicions. Molts gestors es van convertir en autèntics salvadors de moltes empreses i negocis gràcies a la seva capacitat. Moltes empreses van poder aguantar la seva activitat per l’ajuda dels gestors administratius que van saber estar al cas de cada convocatòria d’ajudes o subvencions.

Un bon gestor ens assegura també estar al corrent de les novetats fiscals que cada any es presenten. O també del calendari pel pagament d’impostos. El seu suport en aquesta matèria també és indispensable. Determinats tràmits que ara només es poden fer de manera telemàtica es poden delegar en el gestor que contractem. Això també allibera de preocupacions i temps a molts empresaris. Ara que ve la reforma laboral que implicarà molts nous aspectes, la figura del gestor adquirirà també un protagonisme determinant. El gestor pot ser el nostre representant davant l’administració. En aquest sentit, des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya es remarca que «en aquesta línia s’emmarquen els diferents convenis subscrits amb diferents administracions que permeten al gestor administratiu posicionar-se com a professional solvent i de confiança davant els organismes públics, potenciant especialment la innovació tecnològica de la professió en col·laboració amb les diferents administracions públiques».
El col·legi acredita una trajectòria centenària i segons asseguren els seus responsables «l’organització ha lluitat en defensa d’aquests objectius, mantenint una constant vigilància dels principis ètics i professionals però, també, adaptant la professió als canvis socials que al llarg d’aquest segle han transformat el nostre país».
Font: Diari de Girona